Raghavendra Mutt

Hari Sarvottama Vayu Jeevottama


UPCOMING EVENTS


14th to 27th Apr
Free Dharmika Shikshana Shibira  Click Here

19th to 25th Feb 2019
Pravachana "Srimad Bhagavata 11ne Skanda - Purvardha" by Vidwan Sri Ayana Madhusudana Aachar  Click Here
DAILY PANCHANGA
27-05-2019
Namasamvatsara: Vikaari
Aayana: Uttara
Rutu: Vasanta
Maasa: Vaishakha
Paksha: Krishna
Thithi: Ashthami
Vaara: Soma
Nakshatra: Shatabisha
Yoga:Vaidruthi
Karna:Koulava
Raahu Kaala:7.30 AM to 9 AM
Sunrise:
Sunset: